Ανοικτή Πλατφόρμα Συνεργασίας

Συνεργασίες

Συνεργασία (Κωδικός)Συντονιστής Τύπος
DPOs (GEN121)Spiros Bolis
GUnet Διοικητικό Συμβούλιο (Τηλεσυνεργασία) (GEN119)Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet
TEST (GEN126)Διαχειριστής Πλατφόρμας
Tηλεδιάσκεψη σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ (GEN100)Παντελής Μπαλαούρας
Διδασκαλία από Απόσταση (GEN123)Ομάδα Τηλεκπαίδευσης GUnet
ΙΝΕ ΓΣΕΕ elearning (GEN125)Διαχειριστής Πλατφόρμας
ΠΣΗΔΕ περιφερειακών υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ. (GEN124)Spiros Bolis
ΣΔΕΠ GUnet (GEN110)Σπύρος Μπόλης
Ψηφιακές Δεξιότητες (GEN118)Spiros Bolis, Ι Βρέτταρος