Ανοικτή Πλατφόρμα Συνεργασίας

Συνεργασίες

Συνεργασία (Κωδικός)Συντονιστής Τύπος
DPOs (GEN121)Spiros Bolis
GUnet Διοικητικό Συμβούλιο (Τηλεσυνεργασία) (GEN119)Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet
TEST (GEN126)Διαχειριστής Πλατφόρμας
Tηλεδιάσκεψη σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ (GEN100)Παντελής Μπαλαούρας
Ανοικτά δεδομένα στη εκπαίδευση (GEN128)ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΕΤΤΑΡΟΣ
Διδασκαλία από Απόσταση (GEN123)Ομάδα Τηλεκπαίδευσης GUnet
ΙΝΕ ΓΣΕΕ elearning (GEN125)Διαχειριστής Πλατφόρμας
Ομάδα Εργασίας Ισότητας (GEN127)ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΕΤΤΑΡΟΣ
ΠΣΗΔΕ περιφερειακών υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ. (GEN124)Spiros Bolis
ΣΔΕΠ GUnet (GEN110)Σπύρος Μπόλης
Σύνδεσμοι Ισότητας (GEN129)Ι. Βρέτταρος
Ψηφιακές Δεξιότητες (GEN118)Spiros Bolis, Ι Βρέτταρος