Ανοικτή Πλατφόρμα Συνεργασίας

Συνεργασίες

Συνεργασία (Κωδικός)Συντονιστής Τύπος
E-learning, great ideas (EOE110)Costas Tsibanis, Pantelis Balaouras
GUnet - Συνάντηση Τεχνικών (Ιούνιος 2017) (EOE106)Σ. Μπόλης, Π. Μπαλαούρας, Κ. Τσιμπάνης, Μ. Αγγελοπούλου, Ν. Βουτσινάς
Identity Management (IDM)Νίκος Βουτσινάς
Διαλειτουργικότητα, Απλοποίηση Διαδικασιών και Συστήματα Διοίκησης (ΕΟΕ103)Σπύρος Μπόλης, Νίκος Βουτσινάς
Δικτυακές Υποδομές και Υπηρεσίες Φωνής (ΕΟΕ104)Μίνα Αγγελοπούλου
Ηλεκτρονικές και Εξ αποστάσεως Εξετάσεις: Καλές Πρακτικές και Τεχνολογικές Διαστάσεις (EOE113)Λ. Μεράκος, Θ. Τσιάτσος
Ηλεκτρονική Μάθηση και Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο (ΕΟΕ101)Σπύρος Μπόλης, Παντελής Μπαλαούρας, Κωνσταντίνος Τσιμπάνης
ΜΙΚΡΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (EOE112)Σεμίραμις Βεβελογιάννη
ΟΔΕΕ (EOE111)Spiros Bolis
Ψηφιακές Υπηρεσίες (ΕΟΕ102)Σπύρος Μπόλης, Νίκος Βουτσινάς